ערים חכמות

על מנת לשפר את השירות לתושב ולהקטין את העלויות התפעוליות, נדרשות הרשויות לבצע תהליכים של מיפוי המצב הקיים, הגדרת החזון, תכנון אסטרטגי, בחירה של החלופה הטכנולוגית המיטבית אשר תתרום יותר מכל להתפתחות העיר, ביצוע תהליכים מורכבים של אינטגרציה של טכנולוגיות חדשניות והכל תוך מתן מענה הולם לנושאי אבטחת מידע והגנה על הפרטיות.

בניית חזון עירוני

בניית חזון עירוני לנושא הערים החכמות, הינו תהליך המתחיל מלמידה מעמיקה של הרשות, אופייה וצרכיה. הגדרת החזון מאפשרת לרשות להגדיר את ה"אני מאמין" הייחודי לה ובכך להגדיר תוכניות העבודה ותקציבי הפיתוח הנדרשים לשנים הבאות.
חברת AlterNet מבצעת תהליכי בניית חזון, כתיבת תוכניות אסטרטגיות ברות מימוש והפיכתן למציאות, במספר רב של רשויות בעלות מאפיינים מגוונים.

הרצאות סדנאות חדשנות האקתון

בין לקוחותינו עיריות ורשויות אשר כולן חרטו על דגלן להיות ערים חכמות למען שיפור השירות לתושביהן והקטנת העלויות התפעוליות

ערים חכמות

על מנת לשפר את השירות לתושב ולהקטין את העלויות התפעוליות, נדרשות הרשויות לבצע תהליכים של מיפוי המצב הקיים, הגדרת החזון, תכנון אסטרטגי, בחירה של החלופה הטכנולוגית המיטבית אשר תתרום יותר מכל להתפתחות העיר, ביצוע תהליכים מורכבים של אינטגרציה של טכנולוגיות חדשניות והכל תוך מתן מענה הולם לנושאי אבטחת מידע והגנה על הפרטיות.

בניית אסטרטגיית העיר החכמה​

בניית האסטרטגיה לעיר חכמה, הינה תהליך מתודולוגי סדור, אשר מגדיר את שירותי העיר בשנים הבאות, מכתיב את דרכי הפעולה הנדרשות על מנת להגיע אל היעד ומגדיר את תקציבי הפיתוח הנדרשים.
חברת AlterNet מבצעת תהליכי בניית אסטרטגיית העיר החכמה, כתיבת תוכניות אסטרטגיות והפיכתן למציאות, במגוון רחב של רשויות בישראל.

paper-3213924_1280

בין לקוחותינו עיריות ורשויות אשר כולן חרטו על דגלן להיות ערים חכמות למען שיפור השירות לתושביהן והקטנת העלויות התפעוליות

ערים חכמות

על מנת לשפר את השירות לתושב ולהקטין את העלויות התפעוליות, נדרשות הרשויות לבצע תהליכים של מיפוי המצב הקיים, הגדרת החזון, תכנון אסטרטגי, בחירה של החלופה הטכנולוגית המיטבית אשר תתרום יותר מכל להתפתחות העיר, ביצוע תהליכים מורכבים של אינטגרציה של טכנולוגיות חדשניות והכל תוך מתן מענה הולם לנושאי אבטחת מידע והגנה על הפרטיות.

מימוש התוכנית האסטרטגית

חברת AlterNet מתחמה בליווי רשויות לאורך כל תהליך יישום העיר החכמה. הניסיון המוכח של חברת AlterNet בניהול כל התהליך תחת קורת גג אחת, מאפשר לרשויות להנות משקט נפשי, מעבודה אל מול גוף אחד ומנוחות מירבית.

office-3295556_1280

בין לקוחותינו עיריות ורשויות אשר כולן חרטו על דגלן להיות ערים חכמות למען שיפור השירות לתושביהן והקטנת העלויות התפעוליות

ערים חכמות

על מנת לשפר את השירות לתושב ולהקטין את העלויות התפעוליות, נדרשות הרשויות לבצע תהליכים של מיפוי המצב הקיים, הגדרת החזון, תכנון אסטרטגי, בחירה של החלופה הטכנולוגית המיטבית אשר תתרום יותר מכל להתפתחות העיר, ביצוע תהליכים מורכבים של אינטגרציה של טכנולוגיות חדשניות והכל תוך מתן מענה הולם לנושאי אבטחת מידע והגנה על הפרטיות.

GIS - תשתית גיאוגרפית לעיר החכמה

GIS הינה מערכת הנמצאת ברובד התשתיות האפליקטיביות ומהווה כיום אחד מהכלים אותם חייבת להטמיע כל רשות, על מנת לנתח בצורה מיטבית תהליכים מרחביים.
חברת AlterNet מתמחה בכתיבת מכרזים, איפיון צרכים וניהול מוצרים מבוססי GIS.

computer-1149148_1280

בין לקוחותינו עיריות ורשויות אשר כולן חרטו על דגלן להיות ערים חכמות למען שיפור השירות לתושביהן והקטנת העלויות התפעוליות

ערים חכמות

על מנת לשפר את השירות לתושב ולהקטין את העלויות התפעוליות, נדרשות הרשויות לבצע תהליכים של מיפוי המצב הקיים, הגדרת החזון, תכנון אסטרטגי, בחירה של החלופה הטכנולוגית המיטבית אשר תתרום יותר מכל להתפתחות העיר, ביצוע תהליכים מורכבים של אינטגרציה של טכנולוגיות חדשניות והכל תוך מתן מענה הולם לנושאי אבטחת מידע והגנה על הפרטיות.

מכרזי ליבה

איפיון מיטבי של הצרכים ממערכות הליבה, הינו שלב קריטי בהקמת מערכות המידע הרשותיות, כיוון שמערכות אלו משפיעות על איכות השירות לתושב ומאפשרות את ניהולה התקין של הרשות.
חברת AlterNet מתמחה בבחינת המצב הקיים, הגדרת הצרכים, כתיבת מכרזי ליבה, וניהול תהליכי הטמעה של מערכות ליבה ברשויות רבות בישראל.

laptop-3196481_1280

בין לקוחותינו עיריות ורשויות אשר כולן חרטו על דגלן להיות ערים חכמות למען שיפור השירות לתושביהן והקטנת העלויות התפעוליות

ערים חכמות

על מנת לשפר את השירות לתושב ולהקטין את העלויות התפעוליות, נדרשות הרשויות לבצע תהליכים של מיפוי המצב הקיים, הגדרת החזון, תכנון אסטרטגי, בחירה של החלופה הטכנולוגית המיטבית אשר תתרום יותר מכל להתפתחות העיר, ביצוע תהליכים מורכבים של אינטגרציה של טכנולוגיות חדשניות והכל תוך מתן מענה הולם לנושאי אבטחת מידע והגנה על הפרטיות.

מערכות העיר החכמה

מערכות העיר החכמה כדוגמת מערכת לניהול אשפה, מערכת לניהול תאורה ומערכת לניהול השקיה, הפכו למוצר הכרחי עבור הרשויות בישראל ובעולם. הטמעה של מערכות אלו דורשת הבנה של מגוון תחומים טכנולוגיים, תקשורת, אבטחת מידע, הגנה על הפרטיות, מודלים תמחיריים ועוד.
חברת AlterNet מתמחה בהגדרת הצרכים עבור מערכות העיר החכמה, ביצוע אפיונים טכנולוגיים, כתיבת נהלי עבודה וניהול תהליכי הטמעה של מערכות עיר חכמה ברשויות.

ניהול פרויקטים מורכבים IT טכנולוגיות מערכות מידע ממשקים

בין לקוחותינו עיריות ורשויות אשר כולן חרטו על דגלן להיות ערים חכמות למען שיפור השירות לתושביהן והקטנת העלויות התפעוליות

ערים חכמות

על מנת לשפר את השירות לתושב ולהקטין את העלויות התפעוליות, נדרשות הרשויות לבצע תהליכים של מיפוי המצב הקיים, הגדרת החזון, תכנון אסטרטגי, בחירה של החלופה הטכנולוגית המיטבית אשר תתרום יותר מכל להתפתחות העיר, ביצוע תהליכים מורכבים של אינטגרציה של טכנולוגיות חדשניות והכל תוך מתן מענה הולם לנושאי אבטחת מידע והגנה על הפרטיות.

דיגיטציה וחדשנות

מעבר לתהליכי דיגיטציה מאפשרים לארגון לנהל את כלל תהליכי העבודה והקשר לתושב בצורה דיגיטלית ללא צורך בשימוש בטפסי נייר. הדיגיטציה מאפשרת ניהול המידע בצורה מרכזית המקלה ומאפשרת תהליכי קבלת החלטות מושכלות מבוססות נתונים.
חברת AlterNet מתמחה בניתוח תהליכים ארגוניים במנהלים השונים וכן במערכי הטיפול בתאורה חכמה, ניהול האשפה העירונית, תחנות מעבר, השקיה ועוד והתאמתם לעידן המודרני בהתבסס על שימוש ביכולות טכנולוגיות, שימוש בטפסים מקוונים, מסחר אלקטרוני, חיתום דיגיטלי, זימון תורים באינטרנט ועוד.

BI מדדים עיר חכמה תובנות

בין לקוחותינו עיריות ורשויות אשר כולן חרטו על דגלן להיות ערים חכמות למען שיפור השירות לתושביהן והקטנת העלויות התפעוליות

ערים חכמות

על מנת לשפר את השירות לתושב ולהקטין את העלויות התפעוליות, נדרשות הרשויות לבצע תהליכים של מיפוי המצב הקיים, הגדרת החזון, תכנון אסטרטגי, בחירה של החלופה הטכנולוגית המיטבית אשר תתרום יותר מכל להתפתחות העיר, ביצוע תהליכים מורכבים של אינטגרציה של טכנולוגיות חדשניות והכל תוך מתן מענה הולם לנושאי אבטחת מידע והגנה על הפרטיות.

אבטחת מידע והגנה על הפרטיות

אבטחת המידע והגנה על פרטיות התושב, הינם מרכיב קריטי עבור כל ארגון אשר אוסף מידע על לקוחותיו ועבור רשויות מקומיות בפרט. הערים החכמות נדרשות לפעול על פי התקנות המחמירות של הגנת הפרטיות ואבטחת מידע, המגדירות את הפעולות אשר על הרשות נדרשת לבצע, הכוללות בין היתר את רישום בסיסי הנתונים הרשותיים ומינוי מנהל מאגר מידע

אבטחת מידע

בין לקוחותינו עיריות ורשויות אשר כולן חרטו על דגלן להיות ערים חכמות למען שיפור השירות לתושביהן והקטנת העלויות התפעוליות

ערים חכמות

על מנת לשפר את השירות לתושב ולהקטין את העלויות התפעוליות, נדרשות הרשויות לבצע תהליכים של מיפוי המצב הקיים, הגדרת החזון, תכנון אסטרטגי, בחירה של החלופה הטכנולוגית המיטבית אשר תתרום יותר מכל להתפתחות העיר, ביצוע תהליכים מורכבים של אינטגרציה של טכנולוגיות חדשניות והכל תוך מתן מענה הולם לנושאי אבטחת מידע והגנה על הפרטיות.

בניית חזון עירוני​

בניית חזון עירוני לנושא הערים החכמות, הינו תהליך המתחיל מלמידה מעמיקה של הרשות, אופייה וצרכיה. הגדרת החזון מאפשרת לרשות להגדיר את ה"אני מאמין" הייחודי לה ובכך להגדיר תוכניות העבודה ותקציבי הפיתוח הנדרשים לשנים הבאות.
חברת AlterNet מבצעת תהליכי בניית חזון, כתיבת תוכניות אסטרטגיות ברות מימוש והפיכתן למציאות, במספר רב של רשויות בעלות מאפיינים מגוונים.

בניית אסטרטגיית העיר החכמה​​

בניית האסטרטגיה לעיר חכמה, הינה תהליך מתודולוגי סדור, אשר מגדיר את שירותי העיר בשנים הבאות, מכתיב את דרכי הפעולה הנדרשות על מנת להגיע אל היעד ומגדיר את תקציבי הפיתוח הנדרשים.
חברת AlterNet מבצעת תהליכי בניית אסטרטגיית העיר החכמה, כתיבת תוכניות אסטרטגיות והפיכתן למציאות, במגוון רחב של רשויות בישראל.

מימוש התוכנית האסטרטגית​

חברת AlterNet מתחמה בליווי רשויות לאורך כל תהליך יישום העיר החכמה. הניסיון המוכח של חברת AlterNet בניהול כל התהליך תחת קורת גג אחת, מאפשר לרשויות להנות משקט נפשי, מעבודה אל מול גוף אחד ומנוחות מירבית.

GIS - תשתית גיאוגרפית לעיר החכמה​

GIS הינה מערכת הנמצאת ברובד התשתיות האפליקטיביות ומהווה כיום אחד מהכלים אותם חייבת להטמיע כל רשות, על מנת לנתח בצורה מיטבית תהליכים מרחביים.
חברת AlterNet מתמחה בכתיבת מכרזים, איפיון צרכים וניהול מוצרים מבוססי GIS.

מכרזי ליבה​

איפיון מיטבי של הצרכים ממערכות הליבה, הינו שלב קריטי בהקמת מערכות המידע הרשותיות, כיוון שמערכות אלו משפיעות על איכות השירות לתושב ומאפשרות את ניהולה התקין של הרשות.
חברת AlterNet מתמחה בבחינת המצב הקיים, הגדרת הצרכים, כתיבת מכרזי ליבה, וניהול תהליכי הטמעה של מערכות ליבה ברשויות רבות בישראל.

מערכות העיר החכמה​

מערכות העיר החכמה כדוגמת מערכת לניהול אשפה, מערכת לניהול תאורה ומערכת לניהול השקיה, הפכו למוצר הכרחי עבור הרשויות בישראל ובעולם. הטמעה של מערכות אלו דורשת הבנה של מגוון תחומים טכנולוגיים, תקשורת, אבטחת מידע, הגנה על הפרטיות, מודלים תמחיריים ועוד.
חברת AlterNet מתמחה בהגדרת הצרכים עבור מערכות העיר החכמה, ביצוע אפיונים טכנולוגיים, כתיבת נהלי עבודה וניהול תהליכי הטמעה של מערכות עיר חכמה ברשויות.

דיגיטציה וחדשנות​

מעבר לתהליכי דיגיטציה מאפשרים לארגון לנהל את כלל תהליכי העבודה והקשר לתושב בצורה דיגיטלית ללא צורך בשימוש בטפסי נייר. הדיגיטציה מאפשרת ניהול המידע בצורה מרכזית המקלה ומאפשרת תהליכי קבלת החלטות מושכלות מבוססות נתונים.
חברת AlterNet מתמחה בניתוח תהליכים ארגוניים במנהלים השונים וכן במערכי הטיפול בתאורה חכמה, ניהול האשפה העירונית, תחנות מעבר, השקיה ועוד והתאמתם לעידן המודרני בהתבסס על שימוש ביכולות טכנולוגיות, שימוש בטפסים מקוונים, מסחר אלקטרוני, חיתום דיגיטלי, זימון תורים באינטרנט ועוד.

אבטחת מידע והגנה על הפרטיות​

אבטחת המידע והגנה על פרטיות התושב, הינם מרכיב קריטי עבור כל ארגון אשר אוסף מידע על לקוחותיו ועבור רשויות מקומיות בפרט. הערים החכמות נדרשות לפעול על פי התקנות המחמירות של הגנת הפרטיות ואבטחת מידע, המגדירות את הפעולות אשר על הרשות נדרשת לבצע, הכוללות בין היתר את רישום בסיסי הנתונים הרשותיים ומינוי מנהל מאגר מידע