IoT
מאיצי חדשנות ארגוניים
אסטרטגית הדיגיטל הארגונית
ליווי סטרטאפים
צור קשר

טרנספורמציה דיגיטלית

טרנספורמציה דיגיטלית משמעה הפיכת תהליכים למבוססי מערכות מידע, במטרה לשפר את השירות ללקוח הקצה תוך הוזלת העלויות התפעוליות ושיפור הרווחיות. חברת AlterNet מתמחה באפיון אסטרטגית הדיגיטל ומימושה הלכה למעשה במגוון רב של ארגונים.

IoT

האינטרנט של הדברים (Internet of Things) מייצר הזדמנויות עסקיות חדשות לארגונים. חברת אלתרנט מספקת תכנון ויישום פתרונות המורכבים מחיישנים המשדרים מידע מהשטח, ממערכות שאוספות את המידע, מנתחות אותו ומייצרות תובנות עסקיות, תוך התייחסות לאבטחת המידע וה-Cyber Security, הגנת הפרטיות ו-Big Data. הפתרונות היצירתיים מספקים לארגונים חדשנות מוצרית ועסקית.

IoT ערים חכמות

טרנספורמציה דיגיטלית

טרנספורמציה דיגיטלית משמעה הפיכת תהליכים למבוססי מערכות מידע, במטרה לשפר את השירות ללקוח הקצה תוך הוזלת העלויות התפעוליות ושיפור הרווחיות. חברת AlterNet מתמחה באפיון אסטרטגית הדיגיטל ומימושה הלכה למעשה במגוון רב של ארגונים.

מאיצי חדשנות ארגוניים

חברת AlterNet מובילה מזה שנים רבות, מספר רב של האקטונים ואירועי חדשנות בגופים ציבוריים ופרטיים. החברה בונה מאיצי חדשנות ארגוניים, מבצעת הדרכות, ימי עיון, כנסים והרצאות בנושא, מתוך שאיפה לקדם את נושא החדשנות בישראל.
אירועי החדשנות מעודדים את הארגון לאמץ גישות חדשניות מתקדמות, על מנת לפתור אתגרים אשר טרם נפתרו, תוך עידוד העובדים לקחת חלק פעיל בהטמעת תהליך חדשנות כלל ארגוני.

innovation-561388_1920

טרנספורמציה דיגיטלית

טרנספורמציה דיגיטלית משמעה הפיכת תהליכים למבוססי מערכות מידע, במטרה לשפר את השירות ללקוח הקצה תוך הוזלת העלויות התפעוליות ושיפור הרווחיות. חברת AlterNet מתמחה באפיון אסטרטגית הדיגיטל ומימושה הלכה למעשה במגוון רב של ארגונים.

אסטרטגית הדיגיטל הארגונית

חברת AlterNet מתחמה בליווי גופים עסקיים בתהליכי בניית חזון, כתיבת תוכניות אסטרטגיות והפיכתן למציאות. הניסיון המוכח של חברת AlterNet בניהול כל התהליך תחת קורת גג אחת, מאפשר ללקוחותינו להנות מעבודה אל מול גוף מקצועי אחד המאגד את מכלול הנושאים הנדרשים לבניית אסטרטגיית הדיגיטל הארגונית.

חברת AlterNet מתמחה באפיון אסטרטדיית הדיגיטל הארגונית ובמימושה הלכה למעשה בארגון.

הניסיון הרב של חברת AlterNet באיפיון וביישום תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית בארגונים, מתבססת על שנות ניסיון רבות ומגוון רחב של לקוחות בארץ ובעולם.

office-3295556_1280

טרנספורמציה דיגיטלית

טרנספורמציה דיגיטלית משמעה הפיכת תהליכים למבוססי מערכות מידע, במטרה לשפר את השירות ללקוח הקצה תוך הוזלת העלויות התפעוליות ושיפור הרווחיות. חברת AlterNet מתמחה באפיון אסטרטגית הדיגיטל ומימושה הלכה למעשה במגוון רב של ארגונים.

ליווי סטרטאפים

לחברת AlterNet ניסיון עשיר בליווי חברות הזנק (סטרט-אפים) ומוצרים רבים. היתרון של חברת AlterNet גלום במגוון התחומים בהם עוסקים יועצי החברה וכן בשיטות העבודה אשר מבטיחות את איכות התוצר הרצוי, תוך בחינה מעמיקה של הלקוח וכן התאמה של מודלים עסקיים לשוק הלקוחות.

startup-3267505_1280

טרנספורמציה דיגיטלית​

טרנספורמציה דיגיטלית משמעה הפיכת תהליכים למבוססי מערכות מידע, במטרה לשפר את השירות ללקוח הקצה תוך הוזלת העלויות התפעוליות ושיפור הרווחיות. חברת AlterNet מתמחה באפיון אסטרטגית הדיגיטל ומימושה הלכה למעשה במגוון רב של ארגונים.​

IoT

האינטרנט של הדברים (Internet of Things) מייצר הזדמנויות עסקיות חדשות לארגונים. חברת אלתרנט מספקת תכנון ויישום פתרונות המורכבים מחיישנים המשדרים מידע מהשטח, ממערכות שאוספות את המידע, מנתחות אותו ומייצרות תובנות עסקיות, תוך התייחסות לאבטחת המידע וה-Cyber Security, הגנת הפרטיות ו-Big Data. הפתרונות היצירתיים מספקים לארגונים חדשנות מוצרית ועסקית.

מאיצי חדשנות ארגוניים​

חברת AlterNet מובילה מזה שנים רבות, מספר רב של האקטונים ואירועי חדשנות בגופים ציבוריים ופרטיים. החברה בונה מאיצי חדשנות ארגוניים, מבצעת הדרכות, ימי עיון, כנסים והרצאות בנושא, מתוך שאיפה לקדם את נושא החדשנות בישראל.
אירועי החדשנות מעודדים את הארגון לאמץ גישות חדשניות מתקדמות, על מנת לפתור אתגרים אשר טרם נפתרו, תוך עידוד העובדים לקחת חלק פעיל בהטמעת תהליך חדשנות כלל ארגוני.

אסטרטגית הדיגיטל הארגונית​

חברת AlterNet מתחמה בליווי גופים עסקיים בתהליכי בניית חזון, כתיבת תוכניות אסטרטגיות והפיכתן למציאות. הניסיון המוכח של חברת AlterNet בניהול כל התהליך תחת קורת גג אחת, מאפשר ללקוחותינו להנות מעבודה אל מול גוף מקצועי אחד המאגד את מכלול הנושאים הנדרשים לבניית אסטרטגיית הדיגיטל הארגונית.

חברת AlterNet מתמחה באפיון אסטרטדיית הדיגיטל הארגונית ובמימושה הלכה למעשה בארגון.

הניסיון הרב של חברת AlterNet באיפיון וביישום תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית בארגונים, מתבססת על שנות ניסיון רבות ומגוון רחב של לקוחות בארץ ובעולם.

ליווי סטרטאפים​

לחברת AlterNet ניסיון עשיר בליווי חברות הזנק (סטרט-אפים) ומוצרים רבים. היתרון של חברת AlterNet גלום במגוון התחומים בהם עוסקים יועצי החברה וכן בשיטות העבודה אשר מבטיחות את איכות התוצר הרצוי, תוך בחינה מעמיקה של הלקוח וכן התאמה של מודלים עסקיים לשוק הלקוחות.