בריאות חכמה

מערכת הבריאות נדרשת כיום לספק יותר שירותים רפואיים לאוכלוסייה שהולכת וגדלה במקביל לתוחלת החיים המתארכת ולעליות התרופות והטיפולים הרפואיים המתייקרים. מטרת השירותים הינה קידום איכות הטיפול ושיפור נגישות הטיפול במקביל להקטנת עלויות הטיפול.

ייעוץ אסטרטגי

הטכנולוגיה מאפשרת כיום מעקב אחר מצבו הבריאותי של האדם, 24 שעות ביממה, בכל מקום בו הוא נמצא. מעקב זה, תוך בחינתו באמצעות אמצעי מחשוב בעלי כח מחשוב חזק, מאפשרים לזהות מחלות סמוך מאוד לתחילתן.

חברת AlterNet מתמחה בייעוץ אסטרטגי עבור גופי בריאות, המעוניינים להיכנס אל עולם השירותים המכוונים ובכך לשפר את הקשר עם החולה והשירות שניתן לו וכן להקטין את עלויות הטיפול בחולה.

פגישת עבודה אסטרטגיה KPI הצלחה עיר חכמה תעשייה 4.0 ניהול מוצר

בריאות חכמה

מערכת הבריאות נדרשת כיום לספק יותר שירותים רפואיים לאוכלוסייה שהולכת וגדלה במקביל לתוחלת החיים המתארכת ולעליות התרופות והטיפולים הרפואיים המתייקרים. מטרת השירותים הינה קידום איכות הטיפול ושיפור נגישות הטיפול במקביל להקטנת עלויות הטיפול.

ניהול וליווי פרויקטים

ניהול וליווי פרויקטי בריאות חכמה דורש מומחיות הן בעולם הבריאות והן בעולם ניהול הפרויקטים.

חברת AlterNet מתמחה בניהול פרויקטי בריאות חכמה, משלב הרעיון ועד לשלב ההטמעה. ליווי הפרויקט מבוצע על פי מתודולוגיות סדורות ומבסס על שנות הניסיון הרבות של חברת AlterNet במגוון רחב של פרויקטים.

paper-3213924_1280

בריאות חכמה

מערכת הבריאות נדרשת כיום לספק יותר שירותים רפואיים לאוכלוסייה שהולכת וגדלה במקביל לתוחלת החיים המתארכת ולעליות התרופות והטיפולים הרפואיים המתייקרים. מטרת השירותים הינה קידום איכות הטיפול ושיפור נגישות הטיפול במקביל להקטנת עלויות הטיפול.

כתיבת מכרזים

חברת אלתרנט מתמחה בכתיבת מכרזים וניהול תהליך בחירת ספק זוכה בהתאם לצרכי הארגון.

laptop-3196481_1280

בריאות חכמה

מערכת הבריאות נדרשת כיום לספק יותר שירותים רפואיים לאוכלוסייה שהולכת וגדלה במקביל לתוחלת החיים המתארכת ולעליות התרופות והטיפולים הרפואיים המתייקרים. מטרת השירותים הינה קידום איכות הטיפול ושיפור נגישות הטיפול במקביל להקטנת עלויות הטיפול.

ליווי סטרטאפים

לחברת אלתרנט ניסיון עשיר בליווי חברות הזנק ומוצרים רבים. היתרון של חברת אלתרנט גלום במגוון התחומים בהם עוסקים יועצי החברה וכן בשיטות העבודה אשר מבטיחות את איכות התוצר הרצוי תוך בחינה מעמיקה של הלקוח וכן של מודלים עסקיים.

startup-3267505_1280
ייעוץ אסטרטגי
ניהול וליווי פרויקטים
כתיבת מכרזים
ליווי סטרטאפים
צור קשר

בריאות חכמה​

מערכת הבריאות נדרשת כיום לספק יותר שירותים רפואיים לאוכלוסייה שהולכת וגדלה במקביל לתוחלת החיים המתארכת ולעליות התרופות והטיפולים הרפואיים המתייקרים. מטרת השירותים הינה קידום איכות הטיפול ושיפור נגישות הטיפול במקביל להקטנת עלויות הטיפול.​

ייעוץ אסטרטגי​​

הטכנולוגיה מאפשרת כיום מעקב אחר מצבו הבריאותי של האדם, 24 שעות ביממה, בכל מקום בו הוא נמצא. מעקב זה, תוך בחינתו באמצעות אמצעי מחשוב בעלי כח מחשוב חזק, מאפשרים לזהות מחלות סמוך מאוד לתחילתן.

חברת AlterNet מתמחה בייעוץ אסטרטגי עבור גופי בריאות, המעוניינים להיכנס אל עולם השירותים המכוונים ובכך לשפר את הקשר עם החולה והשירות שניתן לו וכן להקטין את עלויות הטיפול בחולה.

ניהול וליווי פרויקטים​

ניהול וליווי פרויקטי בריאות חכמה דורש מומחיות הן בעולם הבריאות והן בעולם ניהול הפרויקטים.

חברת AlterNet מתמחה בניהול פרויקטי בריאות חכמה, משלב הרעיון ועד לשלב ההטמעה. ליווי הפרויקט מבוצע על פי מתודולוגיות סדורות ומבסס על שנות הניסיון הרבות של חברת AlterNet במגוון רחב של פרויקטים.

כתיבת מכרזים​

חברת אלתרנט מתמחה בכתיבת מכרזים וניהול תהליך בחירת ספק זוכה בהתאם לצרכי הארגון.

ליווי סטרטאפים​

לחברת אלתרנט ניסיון עשיר בליווי חברות הזנק ומוצרים רבים. היתרון של חברת אלתרנט גלום במגוון התחומים בהם עוסקים יועצי החברה וכן בשיטות העבודה אשר מבטיחות את איכות התוצר הרצוי תוך בחינה מעמיקה של הלקוח וכן של מודלים עסקיים.